V četrtem letu projekta sledimo ciljem in nalogam, ki smo si jih zadali na začetku. Bralni zvezki letos prvič krožijo tudi med učenci petih razredov, k čemur nas je spodbudil dober odziv tako učencev kot staršev. Tudi z drugimi načini motiviranja učencev si prizadevamo za čim uspešnejše obdobje začetnega branja in pisanja (6–7 let) in dobro usvojeno bralno tehniko (7–8 let).  Ker je od 4. razreda naprej branje že v funkciji učenja, urimo učence druge in tretje triade v obvladovanju različnih bralnih učnih strategij. V tem šolskem letu je poudarek na Paukovi strategiji.

Številni avtorji navajajo vzajemno povezavo med branjem in motivacijo za branje. Dokazano je, da tekoče branje olajšuje razumevanje prebranega in vodi k večji bralni in učni učinkovitosti.

V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili učiti se. (A. Toffler)

 

Jana Oblak, vodja šolskega projektnega tima

 

 

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)