Spoštovani učenci in starši!

Vaš otrok izbere glede na svoje interese v 7., 8. in 9. razredu dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.  V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Učenec lahko izbira različne predmete. Izbirni predmeti so lahko:

  • enoletni (trajajo samo eno leto in jih učenec v naslednjih letih ne more ponovno izbrati),
  • enoletni, vezani na razred,
  • triletni, lahko tudi krajši.

Izbrani predmeti so del učenčevega urnika. Namenjena jim je ena ura tedensko, razen drugemu tujemu jeziku, ki sta mu namenjeni dve uri na teden. Za vse izbrane izbirne predmete se ocene vpišejo v spričevalo.

Izbirne predmete, ki jih ponuja naša šola učencem, bo vsak učenec razvrstil po svojih željah.

Učitelji so svoje predmete predstavili učencem do 13. aprila. Prijavnice, ki so jih učenci prejeli 13. aprila, morajo izpolnjene vrniti razredniku do ponedeljka, 16. aprila 2018.

Izbirne predmete, ki jih učenec izbere ob prijavi, mora obiskovati vse leto kot reden pouk. Med šolskim letom obiskovanja izbirnega predmeta ne more prekiniti.

Pri odločitvi vam lahko pomagajo razrednik, šolska svetovalna služba ali učitelji izbirnih predmetov, ki so vam na voljo za vse informacije na govorilnih urah.

Nabor izbirnih predmetov je zapisan na prijavnici.

Izidor Selak,
ravnatelj

 

 

(Skupno 116 obiskov, današnjih obiskov 1)