Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet, vezan na razred:

Likovno snovanje I – 7. razred, likovno snovanje II – 8. razred, likovno snovanje III – 9. razred. Izvaja se po eno uro tedensko, skupaj letno 35 (32) ur.

S svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Likovna umetnost pomaga otroku pri razvoju njegove celotne osebnosti. Vsebine so zasnovane po posameznih likovnih področjih na temeljih likovnega pojmovanja, ki jih učenec nadgrajuje glede na svoje sposobnosti. Učenci praktično in teoretično razvijajo občutljivost likovnega mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in ročne spretnosti na področjih risanja, slikanja in kiparstva.

LIKOVNO SNOVANJE I – 7. r. – vsebina:

  • Kompozicija likovnega dela
  • Prikazovanje površin
  • Nastanek in vrsta pisav
  • Učinkovanje barvnih ploskev
  • Moda
  • Oblikovanje kipov iz različnih materialov

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE KOT PRI LUM.

Učitelj: Branko Prelog

(Skupno 212 obiskov, današnjih obiskov 1)