Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet, vezan na razred:

Likovno snovanje I – 7. razred, likovno snovanje II – 8. razred, likovno snovanje III – 9. razred. Izvaja se po eno uro tedensko, skupaj letno 35 (32) ur.

S svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Likovna umetnost pomaga otroku pri razvoju njegove celotne osebnosti. Vsebine so zasnovane po posameznih likovnih področjih na temeljih likovnega pojmovanja, ki jih učenec nadgrajuje glede na svoje sposobnosti. Učenci praktično in teoretično razvijajo občutljivost likovnega mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in ročne spretnosti na področjih risanja, slikanja in kiparstva.

LIKOVNO SNOVANJE II – 8. r. – vsebina:

  • Prikazovanje likovnega prostora
  • Vidno-vizualno ravnovesje – računalniško oblikovanje
  • Nastanek črte z gibanjem točke – digitalna fotografija
  • Glasba in likovni motiv
  • Plakat – rač. oblikovanje
  • Barvna grafika
  • Umetnost oblikovanja prostora
  • Od pojma do znaka – moj zaščitni znak

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE KOT PRI LUM.

Učitelj: Branko Prelog

 

(Skupno 237 obiskov, današnjih obiskov 1)