Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet, vezan na razred:

Likovno snovanje I – 7. razred, likovno snovanje II – 8. razred, likovno snovanje III – 9. razred. Izvaja se po eno uro tedensko, skupaj letno 35 (32) ur.

S svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Likovna umetnost pomaga otroku pri razvoju njegove celotne osebnosti. Vsebine so zasnovane po posameznih likovnih področjih na temeljih likovnega pojmovanja, ki jih učenec nadgrajuje glede na svoje sposobnosti. Učenci praktično in teoretično razvijajo občutljivost likovnega mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in ročne spretnosti na področjih risanja, slikanja in kiparstva.

LIKOVNO SNOVANJE III – 9. r.– vsebina:

  • Zlati rez
  • Obrnjena perspektiva – aspektiva
  • Kip in ambient

Načrtovanje prostorskih sprememb v dom. okolju (računalniško oblikovanje in digitalna fotografija)

  • Vizualni mediji – fotografija

 

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE KOT PRI LUM.

Učitelj: Branko Prelog

 

(Skupno 161 obiskov, današnjih obiskov 1)