Gorenja vas,  31. 8. 2020
Številka: 6000-1/2020/26

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE COVID-19
za zaposlene, učence in starše

Ob pričetku šolskega leta 2020/2021 smo glede na smernice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas pripravili kratek povzetek navodil za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19 ob ponovnem povratku otrok  v šolske klopi.

Ob vsem spodaj napisanem pa je potrebno poudariti, da so najpomembnejši ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19 še vedno ustrezni higienski ukrepi (higiena rok in kašlja, nošenje mask, vzdrževanje primerne razdalje) ter da bolni ostanejo doma.

VSTOP V ŠOLO

 • Zadrževanje v skupinah na šolskem igrišču, na šolskem parkirišču in pred vhodom v šolo ni dovoljeno.
 • V šolo vstopajo samo zdrave osebe (zaposleni in učenci). Staršem ni dovoljen vstop. Učence podaljšanega bivanja 1. in 2. razreda bodo poklicali na telefonsko številko, ki bo zapisana na vhodu. Učenci 3., 4. in 5. razreda odhajajo iz PB sami.
 • Vsi, ki prihajajo v šolske prostore, morajo nositi zaščitno masko, ki prekriva nos in usta.
 • V šolo se vstopa posamično, pri tem naj se stalno ohranjajo razdalje med osebami.
 • Na vhodu in po razredih so nameščena razkužila, s katerimi si vstopajoči obvezno razkužijo roke.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA GLEDE NA PRIPOROČILA MIZŠ IN NIJZ

 • Pristojno ministrstvo je določilo, da bodo šole v novem šolskem letu, od 1. 9. 2020 dalje, vzgojno-izobraževalni proces izvajale po t. i. modelu B, ki ga omogočajo trenutne epidemiološke razmere, kar pomeni, da bodo vsi učenci imeli pouk v šoli ob upoštevanju priporočil NIJZ.
 • Skladno s priporočili NIJZ-ja in MIZŠ smo v OŠ Ivana Tavčarja pripravili navodila oz. protokol organizacije in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer:
 • Učenci v šolo pridejo zdravi in imajo s seboj svojo masko.
 • Učenci 4. a in od 5. do 9. razreda po hodnikih šole, v knjižnici, za obisk sanitarij in odhod po malico, odhod na igrišče ter odhod domov obvezno nosijo masko.
 • Učenci so pri pouku znotraj svojega razreda (med sošolci) lahko brez maske, učitelj ima masko, če se učencem približa. Na 1,5 m razdalje maska v razredu ni potrebna.
 • Malica bo v matičnih učilnicah, za skupine pa, kjer poteka pouk. Po malico pridejo učenci s strani predmetne stopnje, odnesejo jo naprej ob steni s športno dvorano.
 • Učenci med odmori učilnic ne zapuščajo, razen zaradi odhoda na stranišče.
 • Upošteva se vsa splošna higienska navodila (umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja, ohranjanje razdalje, zračenje in razkuževanje učilnic).
 • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, razen za LUM, TIT, GOS in izbirne predmete Ta del vzgojno izobraževalnega procesa se bo  izvajal ob vseh priporočilih NIJZ-ja normalno v zanj določenih prostorih. Poskrbeli bomo za evidenco prisotnih. Veliko ur pouka bo potekalo v naravi, na igrišču in v učilnici na prostem.
 • Na kosilo bodo prihajali učenci po skupinah. V avli, v razdalji na klopeh bodo počakali na navodila dežurnih učiteljev.
 • Skladno z modelom B bo potekal razredni pouk – vsak oddelek bo v svoji učilnici, razredi se med seboj ne mešajo. Razrede združujemo v oddelku podaljšanega bivanja (PB). V primeru združevanja razredov v PB,  bo vsak razred učencev na drugem delu učilnice,
 • Delovanje šolske knjižnice bo potekalo ob upoštevanju higienskih ukrepov in priporočil.
 • Pouk športne vzgoje bo potekal v telovadnici in na prostem skladno s vsemi priporočili. Garderobe in športni rekviziti se bodo sproti razkuževali.
 • Učenci si šolskih potrebščin in drugih pripomočkov med seboj ne izposojajo, sicer jih je potrebno razkužiti.
 • Učenci so v šoli v čevljih, razen od 1. do 4. razreda, ki se preobujejo v garderobi.
 • Varstvo bo potekalo v  določenih prostorih in v avli. Na pouk naj otroci prihajajo pet minut pred pričetkom. Priporočamo čim več peš hoje in kolesarjenja do šole.
 • Gibanje po šoli –  vedno se držimo desne strani hodnika.
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil. Prvi roditeljski sestanki bodo v telovadnici ali na igrišču. Govorilne ure bodo potekale po določenem časovnem razporedu preko telefona.
 • V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bo pristojno ministrstvo določilo morebiten prehod na drug model izobraževanja.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA

 • V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, motnje okušanja in vonja) oseba ostane doma in po telefonu kontaktira svojega osebnega zdravnika ter upošteva njegova navodila.
 • O tem se obvesti razrednika ali vodstvo šole po elektronski pošti oz. telefonu.
 • Če otrok zboli v šoli ali vrtcu, učitelj TAKOJ obvesti starše.
 • V Gorenji vasi se učenca oz. predšolskega otroka odpelje v izoleto, kjer počaka na starše ob varstvu delavca šole. Starši so dolžni učenca oz. otroka prevzeti čimprej.
 • Koordinator pripravi seznam dežurnih učiteljev, ki morajo biti na razpolago v času obratovanja vrtca in šole ter bodo skrbeli za izolirane otroke. Na PŠ Sovodenj obolel otrok počaka na starše v knjižnici, na PŠ Lučine v učilnici angleščine. Za otroka poskrbi eden od učiteljev prvega razreda, če je odsoten, pa vodja PŠ pripravi seznam dežurnih učiteljev.
 • V vrtcu na Dobravi obolel otrok na starše počaka v pisarni. Z njim počaka ena od delavk vrtca.
 • Obolel otrok in dežurni učitelj morata nositi zaščitne maske, ki bodo shranjene v prostorih, namenjenih izolaciji.

Izidor Selak,
     ravnatelj

                                                                                                                 

(Skupno 415 obiskov, današnjih obiskov 1)