Neobvezni izbirni predmet šport lahko učenec izbere v 4., 5. in 6. razredu in je namenjenih 35 ur pouka. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika pred uro ali po pouku.

Program vključuje dejavnosti treh sklopov:

  1. športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: teki, dejavnosti na snegu,…
  2. športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: hokejske igre, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, rolanje, cirkuške spretnosti, žogarije,…
  3. športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi,…

 

Vsakemu sklopu je namenjeno tretjino časa. V vadbeno skupino so vključeni fantje in dekleta skupaj. Ocenjevanje neobveznega izbirnega predmeta šport je številčno.

CILJI:

Oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja:

– oblikujejo si odgovoren odnos do svojega zdravja in okolja, v katerem živijo,

– razumejo in spoštujejo različnost,

– medsebojno sodelujejo (poudarek na sodelovanju med spoloma, strpnosti, pomoči drugemu),

– spoštujejo pošteno igro (upoštevajo učiteljeva navodila in postavljena pravila),

– razvijajo samozavest in samopodobo,

– ustrezno uporabljajo osebno zaščitno opremo.

Športni pedagogi

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)