Datum: 14. 4. 2020
Številka: 60303-8/2020/2

Neobvezni izbirni predmeti za učence 4., 5. in 6. razreda v šolskem letu 2020/21

Spoštovani učenci in starši!

Neobvezni izbirni predmeti (v nadaljevanju NIP) sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Izvajali se bodo izven rednega pouka (predure ali po pouku).

Vsebina posameznih predmetov je predstavljena na šolski spletni strani.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevala. Prisotnost učencev pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Učenec lahko izbere en predmet ali pa nobenega.

V šolskem letu 2020/21 na matični šoli ponujamo naslednje NIP:

Od števila prijav je odvisno, kateri predmet se bo izvajal in kateri ne.

Na PŠ Lučine se ponuja šport, na PŠ Sovodenj pa nemščina.

Pri odločitvi vam lahko pomagajo učitelji izbirnih predmetov, ki so vam na voljo za vse informacije po e-pošti.

Izidor Selak,
ravnatelj

(Skupno 304 obiskov, današnjih obiskov 1)