Na pobudo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ter Mestnim muzejem Idrija in KUD Trata Gorenja vas v TEDNU RDEČEGA KRIŽA 8. 5. 2018 – 15. 5. 2018 razpisujemo likovni natečaj z naslovom

NASMEH. KER MI JE MAR. POVSOD in ZA VSAKOGAR.

 

NAMEN NATEČAJA

Ob vstopu v osnovno šolo postanejo otrokom, poleg staršev, vse bolj pomembne vrstniške skupine in prijateljstva, zato jim je potrebno v tem obdobju ponuditi priložnost, da razvijejo zavedanje, kako lahko s svojim, še tako majhnim delom, veliko pripomorejo pri izboljševanju življenj ljudem, ki jih obkrožajo. Prav tako potrebujejo priložnost za razvoj kulture medsebojnega razumevanja, spoštovanja ter iskanja rešitev za boljše življenje. Veliko lahko naredijo že samo s prijaznim pogledom in nasmehom.

S povabilom osnovnošolcem in njihovim mentorjem, naj s kreativnimi likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in občutenim likovnim izražanjem sodelujejo  v vseslovenskem likovnem natečaju, želimo ponuditi eno od priložnosti za razmišljanje o pomenu medsebojne pomoči in sodelujoče spodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko otroci med seboj pomagajo, kaj lahko naredijo drug za drugega, za ljudi okrog sebe in za boljši jutri vseh nas.

 

LIKOVNA TEHNIKA, SODELUJOČI, VABILO

K sodelovanju vabimo vse osnovne šole in vrtce  iz Slovenije in preko meja, z neomejenim številom del, v različnih tehnikah, na A3 formatu. Veseli bomo, če boste k sodelovanju povabili prijatelje izven slovenskih meja in tako pomagali okrepiti mednarodno uveljavljanje natečaja. Sodelovale so že šole s Hrvaške, Nizozemske,  iz Srbije, Francije, Španije  in Nemčije. Strokovna komisija bo za vsako triado izbrala določeno število likovnih del, ki bodo najbolj izstopala po kakovosti, domišljiji in izrazni moči. Prejeli bodo priznanja, prva tri dela pa zanimive nagrade.

 

OPREMLJENOST IZDELKOV

Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek, starost, razred avtorja,
  • ime in priimek mentorja,
  • točen naslov šole, telefon in elektronski naslov šole,
  • kopija dovoljenja staršev o objavljanju otrokovega izdelka.

 

Likovna dela bomo pričeli zbirati v tednu Rdečega križa , sprejemamo pa jih do 30. junija 2018 na naslovu: Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (likovni natečaj), Trata 40, 4224 Gorenja vas.

Likovna dela bo pregledala komisija, ki jo sestavljajo Silva Karim – akademska slikarka, Maja Šubic – akademska slikarka,  Marjeta Kepec – upokojena svetovalka za razredni pouk in Jana Rojc – profesorica razrednega pouka. Del ne vračamo. Komisija bo v mesecu septembru objavila rezultate na spletni strani RK Slovenije in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Nagrade in priznanja podeljuje Rdeči križ Slovenije v mesecu novembru na slavnostnem zaključku. V sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija bo razstava nagrajenih del gostovala tudi v Partizanski bolnici Franja. Bolnišnica je primer izjemne solidarnosti, humanosti in pomoči, ki jo je osebje skupaj z domačini v času druge svetovne vojne ponudilo številnim ranjencem, ne gleda na narodnost, vero ali drugo pripadnost. Predstavlja del skupnih vrednot, zgodovine in kulturne dediščine evropskih narodov in je zato prejemnica Znaka evropske dediščine. Skupaj razvijamo kulturo miru, spoštovanja in medsebojnega razumevanja.

Nagrajena dela bodo shranjena v arhivu RK Slovenije. Nagrajena likovna dela ima RK Slovenije pravico objaviti, razstaviti ali uporabiti za propagandne namene, npr. brošure, plakate, koledarje…

Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko pokličete vodjo natečaja Jano Rojc na tel. številko 031 250 723 ali 04 50 70 107.

Vse ustvarjalce in mentorje vabimo, da si zaključek akcije ogledate na internetni strani RK Slovenije (www.rks.si) in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (www.os-ivantavcar.si).

 

Lepo vas pozdravljamo in vsem želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

Renata Brunskole, generalna sekretarka RK Slovenije
Jana Rojc, koordinatorka natečaja

(Skupno 678 obiskov, današnjih obiskov 1)