Retorika oz. veda o govorništvu je izbirni predmet v 9. razredu (1 ura tedensko, skupaj 32 ur).

Glavni cilj je naučiti se javno nastopati in izražati svoja stališča (mnenje) ter učinkovito prepričevati in argumentirati svoje prepričanje.

Nekaj vsebin iz učnega načrta:

 • kaj je retorika (veda o govorništvu)
 • zgodovina retorike
 • branje znanih govorov iz preteklosti in sodobnega časa
 • analiza govorov
 • argumentacija/prepričevanje (dobri in slabi argumenti)
 • oblikovanje prepričljivih govorov
 • opazovanje javnih nastopov na radiu, televiziji, prireditvah itd.
 • kako zmanjšati tremo
 • kako se zapomniti besedilo
 • kako se pripraviti na govorni nastop
 • pisanje govorov na različne teme
 • izvajanje govornih nastopov in analiza (posnetki s kamero)

Načrtujemo tri ocene v šolskem letu (dve za govorni nastop in eno za analizo nekega govora oz. nastopa).

Nina Dolenc

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)