VODSTVO ŠOLE

Ravnatelj: Izidor Selak

Pomočnica ravnatelja: Jana Rojc (šola)

Pomočnica ravnatelja: Petra Homec (vrtec)

TEHNIČNO OSEBJE

Tajnica: Nada Oblak

Računovodstvo: Milena Kavčič, Klavdija Pustavrh, Mojca Novak, Nives Kržišnik

Kuharice: Bernarda Oblak, Damjana Drlink, Vida Justin, Rosanda Šubic, Nataša Justin

Čistilke:  Ljubica Ponorac, Irena Žakelj, Dunja Škofic, Ana Erznožnik, Tina Jereb in Marijana Grilj.

Hišnik: Andrej Rezar, Janez Špik

DRUGE STROKOVNE DELAVKE

Psihologinja: Anja Podobnik

Pedagoginja: Marija Jurjevič

Knjižničarka: Marija Frelih

Dodatna strokovna pomoč: Katja Cegnar, Alenka Jesenko, Taja Lampe, Lucija Tomc  

ŠOLSKA PREHRANA

Vodja šolske prehrane: Agata Bradeško 

PODRUŽNICE

Podružnična šola SOVODENJ: pedagoški vodja Milka Burnik

Podružnična šola LUČINE: pedagoški vodja Martina Jelovčan

 

UČITELJI RAZREDNE STOPNJE:

 Ime in priimek Razred
Helena Gorjan, Lucija Tomc   1. a 
Tjaša Bogataj, Branko Grošelj    1. b
Kristina Bogataj   2. a
Barbara Tomšič   2. b
Mateja Barbič   3. a
Nataša Čadež    3. b
Maja Vogrič    3. c
Tina Krek    4. a
Jana Oblak    4. b
Simona Špik    5. a
Kati Mezeg    5. b
Uršula  Ramoveš   5. c
Branko Grošelj, Lucija Tomc, Jana Rojc, Martin Oblak, Kristina Bogataj, Barbara Tomšič OPB 1. razred
Marjeta Trček, Jaka Trček OPB 2. razred
Vesna Šinkovec, Jaka Trček OPB 3. razred
Martin Oblak, Tina Krek, Jana Rojc, Anaela Pajić OPB 4. razred
Uršula  Ramoveš, Maja Vogrič, Mojca Jurković, Tjaša Bogataj, Nataša Čadež  OPB 5. razred

UČITELJI PREDMETNE STOPNJE:

  Ime in priimek   Razred   Predmet
Mirjam Šinkovec 6. a ZGO, DKE
Polona Mlinar Biček 6. b MAT
Irena Krmelj Krivec  6. c FIZ, NAR 
Andreja Uršič  7. a SLJ
Marta Kelner 7. b TJA 
Martin Štukelj 7. c GEO, DKE 
Darja Krek 8. a  MAT, FIZ
Neža Erznožnik 8. b GUM
Cirila Šramel 8. c SLJ 
Igor Pečelin 9. a ŠPO
Mojca Mezeg Drmota 9. b MAT
Polona Rešek 9. c  TJA
Agata Bradeško     GOS, NAR
Nina Dolenc    SLJ
Irena Selak    KEM, BIO
Alenka Gartner  Luznar    ŠPO
Anica Podobnik    TIT
Bojana Mihalič Stržinar    NRA, RAČ
Martin Oblak     TJN, NI
Mihaela Oblak Vehar     ŠPO
Branko Prelog      LUM, TIT
Olga Boykovska    TJA

 

E-MAIL NASLOVI:

Splošni naslov –  info@os-ivantavcar.si

Ravnatelj – ravnatelj@os-ivantavcar.si

Pomočnica – pomocnik@os-ivantavcar.si

Tajništvo – tajnistvo@os-ivantavcar.si

Računovodstvo – racunovodstvo@os-ivantavcar.si

Pedagoginja – pedagoginja@os-ivantavcar.si

Socialna pedagoginja – socialnadelavka@os-ivantavcar.si

Knjižnica – knjiznica@os-ivantavcar.si

Podružnic Sovodenj – podruznica.sovodenj@os-ivantavcar.si

Podružnica Lučine – podruznica.lucine@os-ivantavcar.si

Vrtec – vrteczala@vrteczala.si

Enota vrtca – Lučine – enotalucine@vrteczala.si

Enota vrtca –  Dobrava – enotadobrava@vrteczala.si

Enota vrtca –  Sovodenj – enotasovodenj@vrteczala.si

 

Agata Bradeško – agata.bradesko@os-ivantavcar.si

Alenka Gartner Luznar – alenka.gartner-luznar@os-ivantavcar.si

Alenka Jesenko – alenka.jesenko@os-ivantavcar.si

Ana Marija Dolenc – ana-marija.dolenc@os-ivantavcar.si

Andreja Jesenovec – andreja.jesenovec@os-ivantavcar.si

Andreja Uršič – andreja.ursic@os-ivantavcar.si

Anica Podobnik – anica.podobnik@os-ivantavcar.si

Anja Podobnik – anja.podobnik@os-ivantavcar.si

Barbara Radič – barbara.radic@os-ivantavcar.si

Barbara Tomšič – barbara.tomsic@os-ivantavcar.si

Bojana Mihalič Stržinar – bojana.mihalic.strzinar@os-ivantavcar.si

Branko Grošelj – branko.groselj@os-ivantavcar.si

Branko Prelog – branko.prelog@os-ivantavcar.si

Breda Gruden – breda.gruden@os-ivantavcar.si

Cirila Šramel – cirila.sramel@os-ivantavcar.si

Darja Krek – darja.krek@os-ivantavcar.si

Eva Trček – eva.trcek@os-ivantavcar.si

Helena Gorjan – helena.gorjan@os-ivantavcar.si

Igor Pečelin – igor.pecelin@os-ivantavcar.si

Irena Krmelj Krivec – irena.krmelj-krivec@os-ivantavcar.si

Irena Selak – irena.selak@os-ivantavcar.si

Izidor Selak – izidor.selak@os-ivantavcar.si

Jaka Trček – jaka.trcek@os-ivantavcar.si

Jana Rojc – jana.rojc@os-ivantavcar.si

Jana Oblak razredni pouk – jana.oblak@os-ivantavcar.si

Jelka Čadež – jelka.cadez@os-ivantavcar.si

Kati Mezeg – kati.mezeg@os-ivantavcar.si

Katja Cegnar – katja.cegnar@os-ivantavcar.si

Klavdija Pustavrh – klavdija.pustavrh@os-ivantavcar.si

Kristina Bogataj – kristina.bogataj@os-ivantavcar.si

Lucija Tomc – lucija.tomc@os-ivantavcar.si

Maja Vogrič – maja.vogric@os-ivantavcar.si

Marija Jurjevič – marija.jurjevic@os-ivantavcar.si

Marija Frelih – marija.frelih@os-ivantavcar.si

Marjeta Trček – marjeta.trcek@os-ivantavcar.si

Marta Kelner – marta.kelner@os-ivantavcar.si

Martina Jelovčan – martina.jelovcan@os-ivantavcar.si

Martin Oblak – martin.oblak@os-ivantavcar.si

Martin Štukelj – martin.stukelj@os-ivantavcar.si

Mateja Barbič – mateja.barbic@os-ivantavcar.si

Meta Tušar – marjeta.tusar@os-ivantavcar.si

Mihaela Oblak Vehar – mihaela.oblak-vehar@os-ivantavcar.si

Milena Kavčič – milena.kavcic@os-ivantavcar.si

Milka Burnik – milka.burnik@os-ivantavcar.si

Mirjam Šinkovec – mirjam.sinkovec@os-ivantavcar.si

Mojca Jurković – mojca.jurkovic@os-ivantavcar.si

Mojca Mezeg Drmota – mojca.mezeg.drmota@os-ivantavcar.si

Nada Oblak  – nada.oblak@os-ivantavcar.si

Nataša Čadež – natasa.cadez@os-ivantavcar.si

Neža Erznožnik – neza.erznoznik@os-ivantavcar.si

Nina Dolenc – rosina.dolenc@os-ivantavcar.si

Olga Boykovska – olga-boykovska@os-ivantavcar.si

Polona Mlinar Biček – polona.mlinar-bicek@os-ivantavcar.si

Polona Rešek – polona.resek@os-ivantavcar.si

Simona Špik – simona.spik@os-ivantavcar.si

Tjaša Bogataj – tjasa.bogataj@os-ivantavcar.si

Tjaša Končan – tjasa.koncan@os-ivantavcar.si

Tina Krek – tina.krek@os-ivantavcar.si

Taja Lampe – taja.lampe@os-ivantavcar.si

Urška Ramoveš – urska.ramoves@os-ivantavcar.si

Vesna Šinkovec – vesna.sinkovec@os-ivantavcar.si

(Skupno 8.208 obiskov, današnjih obiskov 12)