VODSTVO ŠOLE

Ravnatelj: Izidor Selak

Pomočnica ravnatelja: Jana Rojc (šola)

Pomočnica ravnatelja: Petra Homec (vrtec)

TEHNIČNO OSEBJE

Tajnica: Nada Oblak

Računovodstvo: Milena Kavčič, Klavdija Pustavrh, Mojca Novak (nadomešča jo Janja Praznik)

Kuharice: Bernarda Oblak, Damjana Drlink, Vida Justin, Rosanda Šubic, Nataša Justin, Ana Erznožnik

Čistilke:  Ljubica Ponorac, Lidija Miklavčič, Irena Žakelj, Tina Kovač, Dunja Škofic

Hišnik: Andrej Rezar, Janez Špik

DRUGE STROKOVNE DELAVKE

Socialna pedagoginja: Taja Lampe

Pedagoginja: Marija Jurjevič

Knjižničarka: Marija Frelih

Dodatna strokovna pomoč: Katja Cegnar, Alenka Jesenko, Taja Lampe, Lucija Tomc  

ŠOLSKA PREHRANA

Vodja šolske prehrane: Agata Bradeško 

PODRUŽNICE

Podružnična šola SOVODENJ: pedagoški vodja Milka Burnik

Podružnična šola LUČINE: pedagoški vodja Martina Jelovčan

 

UČITELJI RAZREDNE STOPNJE:

 Ime in priimek Razred
Helena Gorjan, Lucija Tomc   1. a 
Tjaša Bogataj, Branko Grošelj   1. b
Nuša Jurjevič, Branko Grošelj   1. c
Anaela Pajić    2. a
Maja Vogrič   2. b
Nataša Čadež    3. a
Mateja Barbič   3. b
Jana Oblak   3. c
 Meta Tušar     4. a
 Tina Krek   4. b
 Uršula  Ramoveš   5. a
 Kati Mezeg    5. b
Branko Grošelj, Lucija Tomc, Jana Rojc, Nuša Jurjevič, Maja Vogrič, Vesna Šinkovec, Tjaša Bogataj, Helena Gorjan OPB 1. razred
Marjeta Trček, Jaka Trček OPB 2. razred
Vesna Šinkovec, Jaka Trček OPB 3. razred
Martin Oblak, Nataša Čadež, Jaka Trček,  Tina Krek, Mojca Jurković OPB 4. razred
Katja Cegnar OPB 5. razred

UČITELJI PREDMETNE STOPNJE:

  Ime in priimek   Razred   Predmet
Darja Krek 6. a  MAT 
Neža Erznožnik 6. b  GUM
Jana Rihtaršič 6. c  SLJ
Igor Pečelin 7. a  ŠPO
Mojca Mezeg Drmota 7. b  MAT, RAČ
Polona Rešek 7. c  TJA
Mirjam Šinkovec 8. a   ZGO, DKE
Polona Mlinar Biček 8. b  MAT
Jana Oblak 8. c  TJA 
Andreja Uršič 9. a  SLJ
Marta Kelner 9. b  TJA
Martin Štukelj 9. c  GEO, DKE
Agata Bradeško     GOS, NAR
Nina Dolenc    SLJ
Irena Krmelj Krivec    FIZ, NAR
Alenka Gartner  Luznar    ŠPO
Anica Podobnik    TIT
Irena Selak    KEM, BIO
Bojana Mihalič Stržinar    RAČ
Martin Oblak     TJN
Mihaela Oblak Vehar     ŠPO
Branko Prelog      LUM, TIT

 

E-MAIL NASLOVI:

Splošni naslov –  info@os-ivantavcar.si

Ravnatelj – ravnatelj@os-ivantavcar.si

Pomočnica – pomocnik@os-ivantavcar.si

Tajništvo – tajnistvo@os-ivantavcar.si

Računovodstvo – racunovodstvo@os-ivantavcar.si

Pedagoginja – pedagoginja@os-ivantavcar.si

Socialna pedagoginja – socialnadelavka@os-ivantavcar.si

Knjižnica – knjiznica@os-ivantavcar.si

 

Podružnic Sovodenj – podruznica.sovodenj@os-ivantavcar.si

Podružnica Lučine – podruznica.lucine@os-ivantavcar.si

 

Vrtec – vrteczala@vrteczala.si

Enota vrtca – Lučine – enotalucine@vrteczala.si

Enota vrtca –  Dobrava – enotadobrava@vrteczala.si

Enota vrtca –  Sovodenj – enotasovodenj@vrteczala.si

 

Agata Bradeško – agata.bradesko@os-ivantavcar.si

Alenka Gartner Luznar – alenka.gartner-luznar@os-ivantavcar.si

Alenka Jesenko – alenka.jesenko@os-ivantavcar.si

Ana Marija Dolenc – ana-marija.dolenc@os-ivantavcar.si

Anaela Pajić – anaela.pajic@os-ivantavcar.si

Andreja Jesenovec – andreja.jesenovec@os-ivantavcar.si

Andreja Uršič – andreja.ursic@os-ivantavcar.si

Anica Podobnik – anica.podobnik@os-ivantavcar.si

Barbara Radič – barbara.radic@os-ivantavcar.si

Bojana Mihalič Stržinar – bojana.mihalic.strzinar@os-ivantavcar.si

Branko Grošelj – branko.groselj@os-ivantavcar.si

Branko Prelog – branko.prelog@os-ivantavcar.si

Breda Gruden – breda.gruden@os-ivantavcar.si

Darja Krek – darja.krek@os-ivantavcar.si

Eva Trček – eva.trcek@os-ivantavcar.si

Helena Gorjan – helena.gorjan@os-ivantavcar.si

Igor Pečelin – igor.pecelin@os-ivantavcar.si

Irena Krmelj Krivec – irena.krmelj-krivec@os-ivantavcar.si

Irena Selak – irena.selak@os-ivantavcar.si

Izidor Selak – izidor.selak@os-ivantavcar.si

Jaka Trček – jaka.trcek@os-ivantavcar.si

Jana Rihtaršič – jana.rihtarsic@os-ivantavcar.si

Jana Rojc – jana.rojc@os-ivantavcar.si

Jana Oblak razredni pouk – jana.oblak@os-ivantavcar.si

Jana Oblak TJA – jana.oblak1@os-ivantavcar.si

Jelka Čadež – jelka.cadez@os-ivantavcar.si

Kati Mezeg – kati.mezeg@os-ivantavcar.si

Katja Cegnar – katja.cegnar@os-ivantavcar.si

Klavdija Pustavrh – klavdija.pustavrh@os-ivantavcar.si

Kristina Bogataj – kristina.bogataj@os-ivantavcar.si

Lucija Tomc – lucija.tomc@os-ivantavcar.si

Maja Vogrič – maja.vogric@os-ivantavcar.si

Marija Jurjevič – marija.jurjevic@os-ivantavcar.si

Marija Frelih – marija.frelih@os-ivantavcar.si

Marjeta Trček – marjeta.trcek@os-ivantavcar.si

Marta Kelner – marta.kelner@os-ivantavcar.si

Martina Jelovčan – martina.jelovcan@os-ivantavcar.si

Martin Oblak – martin.oblak@os-ivantavcar.si

Martin Štukelj – martin.stukelj@os-ivantavcar.si

Mateja Barbič – mateja.barbic@os-ivantavcar.si

Meta Tušar – marjeta.tusar@os-ivantavcar.si

Mihaela Oblak Vehar – mihaela.oblak-vehar@os-ivantavcar.si

Milena Kavčič – milena.kavcic@os-ivantavcar.si

Milka Burnik – milka.burnik@os-ivantavcar.si

Mirjam Šinkovec – mirjam.sinkovec@os-ivantavcar.si

Mojca Jurković – mojca.jurkovic@os-ivantavcar.si

Mojca Mezeg Drmota – mojca.mezeg.drmota@os-ivantavcar.si

Nada Oblak  – nada.oblak@os-ivantavcar.si

Nataša Čadež – natasa.cadez@os-ivantavcar.si

Neža Erznožnik – neza.erznoznik@os-ivantavcar.si

Nina Dolenc – rosina.dolenc@os-ivantavcar.si

Nuša Jurjevič – nusa.jurjevic@os-ivantavcar.si

Polona Mlinar Biček – polona.mlinar-bicek@os-ivantavcar.si

Polona Rešek – polona.resek@os-ivantavcar.si

Tjaša Bogataj – tjasa.bogataj@os-ivantavcar.si

Tjaša Končan – tjasa.koncan@os-ivantavcar.si

Tina Krek – tina.krek@os-ivantavcar.si

Taja Lampe – taja.lampe@os-ivantavcar.si

Urška Ramoveš – urska.ramoves@os-ivantavcar.si

Vesna Šinkovec – vesna.sinkovec@os-ivantavcar.si

(Skupno 4,935 obiskov, današnjih obiskov 3)