Naša šola je del evropske mreže zdravih šol (SHE mreža), ki se v prvi vrsti odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvajajo preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje le-teh šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za učenje, poučevanje in delo.

Zdrava šola se zavzema tudi za celostni pogled na zdravje, kar pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike. Poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi.

Naša področja delovanja:

 • Zdrav način življenja in dela znotraj šole. Na šoli se ves čas trudimo zagotoviti učencem zdravo okolje in dejavnosti.
 • Več gibanja; rekreativni odmori in učenje na prostem (učilnica na prostem). Gibanje poskušamo vnašati v pouk, dneve dejavnosti in odmore. Spodbujamo prihajanje v šolo peš. Imamo veliko interesnih dejavnosti, ki spodbujajo gibanje.
 • Izboljševanje duševnega zdravja; izvajanje dejavnosti po priročniku To sem jaz. Verjamem vase ter Zorenje skozi To sem jaz. Te teme se največkrat izvajajo v okviru razrednih ur.
 • Zmanjševanje stresa; izvajanje vaj iz priročnika Ko učenca strese stres. Izvajanje vaj v okviru pouka in razrednih ur.
 • Zdrava prehrana, pomen hidracije: ponudba zdrave prehrane, lasten zeliščni in zelenjavni vrt, tradicionalni slovenski zajtrk in ozaveščanje o tej tematiki ter spodbujanje pitja vode.
 • Zmanjševanje teže šolske torbe.
 • Hrup in zdravje: ozaveščanje o negativnih vplivih hrupa na zdravje in dejavnosti za zmanjševanje le-tega. Uvedli smo piktograme (znake) po celi šoli, da se tega ves čas zavedamo.
 • Ozaveščanje o različnih zasvojenostih, v zadnjem času pomen posvečamo nekemični zasvojenosti, predvsem o zasvojenosti z različnimi elektronskimi napravami.
 • Mesečni izzivi kot pot k izboljševanju zdravja vseh. Na vidnih mestih izobešeni mesečni izzivi so spodbujali h gibanju, zdravi prehrani, hidraciji, prijateljstvu, druženju, zmanjševanju uporabe telefonov, računalnikov, tablic, …
 • Medgeneracijsko sodelovanje: učenci – starejši. Izveden je bil projekt, kjer so učenci obiskovali starejše z željo, da jih naučijo stare igre. Vse te igre smo preizkušali na posebnem dnevu dejavnosti.
 • Medgeneracijsko sodelovanje: starejši učenci – mlajši učenci. Partnerski razredi (predmetna in razredna stopnja) so izvajali skupne aktivnosti. Razvila so se nova poznanstva, prijateljstva in zaščitništvo starejših do mlajših.

                                                                                            Lucija Tomc,
koordinatorica

(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)