– triletni predmet

– 2 uri tedensko

– 4., 5. in 6. razred

 

Empirične raziskave so pokazale, da so otroci ravno v zgodnjem obdobju najbolj dojemljivi za učenje tujih jezikov. Glede na vključenost našega prostora v srednjeevropski prostor, kjer dominira nemški jezik, se kljub navidezni dodatni obremenitvi izbira drugega tujega jezika zdi absolutno smiselna.

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno in ga obiskuje dvakrat na teden. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Ocenjevanje poteka ustno, pisno in na druge načine. Učenec si v posameznem semestru pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno. Ob predpostavki, da bo učenec obiskoval drugi tuji jezik neprekinjeno do 9. razreda, naj bi ob zaključku dosegel mednarodni standard A2, kar je izvrstna podlaga za učenje tujega jezika v srednji šoli in kasneje za njegovo poklicno uporabo.

Učenci se bodo v 4. razredu naučili:

– razumeti kratka in preprosta navodila

– osnovni besednjak z nekaterih področij (števila, družina, stanovanje, živali, šolske potrebščine, šolski predmeti, hrana. itd.)

– osnovno slovnico (spreganje glagola v sedanjiku, modalni glagoli, sklanjanje v tožilniku, vikanje itd.)

– osnovne fraze (pozdravi, počutje, vljudnostne fraze itd.)

– zapisati oz. prepisati osnovne povedi

– slušno razumeti enostavnejša besedila

– recitirati preprosta besedila

 

Pri ocenjevanju bomo dali poudarek na sodelovanju, trudu in izdelkih, zato bodo vsi učenci, tudi tisti s slabšim učnim uspehom, imeli enake možnosti.

 

Martin Oblak

prof. nemškega in latinskega jezika

 

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)