Dragi otroci in učenci!

Z zaupanjem verjamem, da ste poletje preživeli aktivno, sproščeno in vedoželjno. V vrtec in šolo se vračate starejši, močnejši, zrelejši, bolj izkušeni, torej bogatejši za številna nova znanja. Ta znanja, ki ste jih dobili zunaj igralnice in učilnice, so za življenje prav tako pomembna kot tista, ki vam jih bomo vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice ter učitelji ponudili v naslednjem šolskem letu. In teh ne bo malo, kajti na vaš nov začetek smo se pripravljali več kot polovico poletja.

Pred nami vsemi so torej novo šolsko leto, nov začetek in nove priložnosti za nove cilje. Nekatere cilje ste si že sami izbrali, samo zase, nekateri pa bodo naši skupni. Za namen vljudnega, spoštljivega, čutečega in prijetnega sobivanja v šolski stavbi in zunaj nje bodo za vse nas, ki pripadamo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, spodaj zapisani skupni cilji zavezujoči. Naj jih naštejem, da nam bo šlo lažje.

KULTURA NENASILJA JE PROSTOR, V KATEREM ŽELIMO ŽIVETI.

Oprezno bomo opazovali, prepoznavali in opozarjali na morebitne nasilne vzorce vedenja ter v nastalih situacijah, ki nas bodo vedno znova preizkušale, preprečevali kakršna koli nasilna ravnanja. Vi, učenci, ste tisti, ki nedopustno vedenje prej opazite, zato ne odlašajte, temveč pravočasno spregovorite z učitelji, svetovalnimi delavkami, starši ali drugimi odraslimi, ki jim zaupate. Takrat se bomo morali o vsem zelo resno pogovoriti in ustrezno ukrepati.

ČE NE BOMO BRALI, NAS BO POBRALO. (T. Pavček)

Brali bomo veliko, in sicer ne le leposlovja, ampak tudi vsakodnevna besedila, da nadgradimo in opolnomočimo veščine funkcionalne pismenosti, kar pomeni, da bomo informacije, zapisane v teh besedilih (npr. na vratih šole, na stenah učilnice ipd.), prebrali tako, da jih bomo razumeli, jih upoštevali in jih znali uporabiti v vsakdanjem življenju.

KAR SEJEŠ, TO ŽANJEŠ.

Ta slovenski pregovor ponuja številne možnosti za razlago. Mi, Gorenjevaščani, se bomo v naslednjem šolskem letu osredotočili predvsem na naslednje tri:

  • PRIJAZNO SE S PRIJAZNIM VRAČA.

Vsak dan bomo imeli priložnost, da bomo pred nočnim počitkom pobrskali po spominu, katera so bila tista prijazna dejanja, ki smo jih bili deležni, in katere so bile v dnevu tiste prijazne geste, ki smo jih mi podarili drugim.

  • TOPLINA ODNOSOV NAS GREJE.

Prijetni odnosi v vrtcu in šoli so enako pomembni kot doma. Ponujajo nam zavetje, varnost in prostor, kamor se radi vračamo, zato se je res vredno potruditi in prispevati vsak po svojih močeh, tudi z upoštevanjem navodil in s spoštovanjem drug drugega. Mozaik vseh toplih nasmehov in drobnih uslug, ki si jih bomo izmenjali, bo čudežno vplival na naše počutje v vrtcu, šoli in službi.

  • POZDRAVIM TE, ODZDRAVI MI!

Pozdrav je oblika priznavanja, da se poznamo, da skupaj preživljamo nekatere trenutke ali da se srečujemo, ker si delimo skupne prostore. V šoli in zunaj nje, v trgovinah, v cerkvi, na treningih, na igriščih in drugje v kraju se naše poti nenehno prepletajo in je prav, da se povsod pozdravljamo. Še bolj prav pa je, da, ne glede na naše počutje in razpoloženje, vsakomur vedno tudi odzdravimo.

Prepričana sem, da bomo v naslednjem šolskem letu vsi postali še boljši ljudje, ker bomo poleg odgovornega učenja in gospodarjenja s talenti ves čas uspešno zasledovali tudi zgoraj naštete skupne cilje, in to skozi igro, učenje in delo. Zagotovo si bomo junija, ob zaključku šolskega leta, ki se pravkar začenja, hvaležno, ponosno in pokončno priznali, da so nas skupni cilji povezovali, napolnjevali in krepili, zato smo zmogli in uspeli.

Dragi otroci in učenci,

držim pesti, da boste resno vzeli zapisane skupne cilje, ki bodo vsem olajšali življenje v šolski stavbi. Hkrati pa vam želim tudi zavzeto učenje, uspešno tekmovanje, igrivo ustvarjanje, navihano radoživost, bogato osebnostno rast, oplemenitenje otroštva in veselje do življenja.

Spoštovani sodelavci,

vam pa poleg vsega naštetega želim še ustvarjalno službovanje, sproščeno sodelovanje in pedagoški mir.

Nataša Grom, ravnateljica

(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)