Naša šola je že od šolskega leta 2011/12 vključena v mrežo zdravih šol v Sloveniji, ki se trudi promovirati zdrav način življenja. V vsem tem času smo dokazali, da Zdrava šola ni več projekt kot samo in zgolj projekt. To je postal način življenja naših učiteljev, učencev, staršev, tehničnega osebja,… To je postala praksa, naš dih šole, da omogočamo, spodbujamo in krepimo iniciative v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Učitelji in ostali zaposleni na šoli skušamo s svojim zgledom pokazati pravo pot, včasih s spodbudo k določenim dejanjem. Dokazujemo, da je v projektu zdrave šole najboljši ključ za iskanje optimalnih rešitev lastna aktivnost z bogastvom idej – to so naša znanja, izkušnje, medsebojno učenje, sodelovanje.

Tako  zdravstveno vzgojne vsebine vključujemo v učne načrte, nehote pa  uresničujemo skriti učni načrt – skrbimo za dobro klimo na šoli, medsebojne odnose, razvijamo možnosti sodelovanja s  starši in lokalno skupnostjo.

Omogočamo, da se realizirajo vsi cilji slovenskih zdravih šol in s tem uresničujemo edinstveno možnost, ki jo šola ima – da lahko vsem omogočamo in spodbujamo, da vplivajo na svoje telesno, duševno in socialno zdravje.

CILJI EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Vse šole, ki so vstopile v mrežo Zdravih šol, so se zavezale, da bodo spodbujale uresničevanje sledečih ciljev:

1.  Aktivno bodo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko     prav vsak prispeva k življenju v šoli.

2.  Skrbeli bodo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

3.  Potrudili se bodo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4.  Vse učence bodo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.

5.  Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6.  Skrbeli bodo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7.  Skrbeli bodo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

8.  Aktivno bodo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

9.  Upoštevali bodo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bodo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

11. Sodelovali bodo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

12.Vzpostavili bodo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

KAKO IN KJE SE NAŠA ZDRAVA ŠOLA PREPLETA Z OSTALIMI DEJAVNOSTMI:

 • Skrb za zdravo prehrano,
 • zmanjšajmo odpadke,
 • tradicionalni zajtrk,
 • tekmovanja-Eko kviz, tekmovanje iz sladkorne,
 • zbiranje zamaškov,
 • rekreativni odmori,
 • zeliščni vrt,
 • shema šolskega sadja,
 • spodbujanje k prijaznim odnosom,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • veliko športnih interesnih dejavnosti,
 • aktivnosti med jesenskimi počitnicami,
 • spodbujanje k uživanju zelenjave in sadja,
 • projektni tim – Prijazni odnosi,
 • stalno spodbujamo pozdravljanje,
 • učitelji odpeljejo celoten razred na sistematični pregled,
 • spodbujamo kolesarjenje in peš hojo v šolo,
 • vsako težavo rešimo sproti,
 • s šolskim skladom pomagamo mnogim učencem.

Pripravila vodja Zdrave šole Jana Rojc.

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)