Predmet je namenjen vsem, ki radi likovno ustvarjajo, saj spodbuja kreativnost in vzbuja njihovo radovednost. Učenci bodo spoznavali in uporabljali najrazličnejše materiale in tehnike, že znane likovne prvine bodo oblikovali v nove skladne celote, ugotavljali, da z likovnimi materiali in orodji lahko ustvarjalno izdelajo novo likovno podobo, ter usvojili razliko med likovno tehniko, likovnim motivom in likovno nalogo. Pri vseh tako imenovanih novih in tradicionalnih tehnikah, materialih in predstavitvah bo v ospredju spodbujanje učenčeve inovativnosti in ustvarjalnosti ter eksperimentiranje in odkrivanje nenavadnega oziroma novega.

Z nastalimi izdelki bomo sodelovali na različnih likovnih natečajih, z nekaterimi pa popestrili šolske hodnike in avlo. Pripravili bomo tudi samostojno razstavo izdelkov na kateri bodo povabljenci  deležni lepega programa, pogostitve in prijetnega druženja.

Za material in delavnice bodo otroci porabili 10€.

IZ UČNEGA NAČRTA:

Likovna ustvarjalnost

Operativni cilji in vsebine

  1. razred, 5. razred,  6. razred

Učenci:

 z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,

 se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,

 z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,

 besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,

 povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

 

UČITELJICA:

Jana Rojc

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)