Shema šolskega sadja

 
  • Shema šolskega sadja

    Šolska shema je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim se vsaki državi članici namenijo finančna sredstva za razdeljevanje brezplačnega obroka sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov […]

     
  •