VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica: Nataša Grom

Pomočnica ravnatelja: Jana Rojc (šola)

Pomočnica ravnatelja: Petra Homec (vrtec)

TEHNIČNO OSEBJE

Tajnica: Nada Oblak

Računovodstvo: Milena Kavčič, Klavdija Pustavrh, Mojca Novak, Nives Kržišnik

Kuharice: Bernarda Oblak, Damjana Drlink, Vida Justin, Rosanda Šubic, Nataša Justin

Čistilke:  Ljubica Ponorac, Irena Žakelj, Ana Erznožnik, Marijana Grilj in Asmir Ćoragić.

Hišnik: Janez Špik in Andrej Jelovčan.

DRUGE STROKOVNE DELAVKE

Psihologinja: Anja Podobnik

Pedagoginja: Marija Jurjevič, Lucija Tomc  

Knjižničarka: Barbara Tušek

Dodatna strokovna pomoč: Katja Cegnar, Alenka Jesenko, Taja Lampe, Klara Logar 

ŠOLSKA PREHRANA

Vodja šolske prehrane: Agata Bradeško 

PODRUŽNICE

Podružnična šola SOVODENJ: pedagoški vodja Milka Burnik

Podružnična šola LUČINE: pedagoški vodja Martina Jelovčan

UČITELJI RAZREDNE STOPNJE:


Kristina Bogataj, Branko Grošelj
1. a 

Maja Vogrič, Lucija Tomc

1. b

Helena Gorjan

2. a

Tjaša Bogataj

2. b

Mateja Barbič

3. a

Nataša Čadež

3. b

Jana Oblak

4. a

Tina Krek

4. b

Barbara Tomšič

4. c

Uršula Ramoveš

5. a

Kati Mezeg

5. b

Branko Grošelj, Jana Rojc, Vesna Šinkovec 

OPB 1. razred

Marjeta Trček, Jaka Trček, Helena Gorjan

OPB 2. razred

Polona Žalec

OPB 3. razred

Martin Oblak, Barbara Tomšič, Tina Krek, Jana Oblak

OPB 4. razred

Bojana Rejc Gantar, Tjaša Bogataj, Maja Vogrič

OPB 5. razred

UČITELJI PREDMETNE STOPNJE:


Polona Rešek

6. a

TJA

Mojca Mezeg Drmota

6. b

MAT, RAČ

Igor Pečelin

6. c

ŠPO

Mirjam Šinkovec

7. a

ZGO, GEO, DKE

Polona Mlinar Biček

7. b

MAT

Irena Krmelj Krivec 

7. c

FIZ, NAR 

Andreja Uršič 

8. a 

SLJ

Marta Kelner

8. b

TJA 

Martin Štukelj

8. c

GEO, ZGO, DKE 

Darja Krek

9. a

MAT, FIZ

Neža Erznožnik

9. b

GUM

Barbara Kalan

9. c

SLJ 

Agata Bradeško 
 
GOS, NAR

Nina Dolenc
 
SLJ

Tina Erznožnik
 
KEM, BIO

Alenka Gartner  Luznar
 
ŠPO

Anica Podobnik
 
TIT

Bojana Mihalič Stržinar
 
NRA, RAČ

Martin Oblak
 
TJN, NI

Mihaela Oblak Vehar
 
ŠPO

Tina Marovt
 
LUM, TIT

Olga Boykovska
 
TJA

E-MAIL NASLOVI:

Splošni naslov –  info@os-ivantavcar.si

Ravnatelj – ravnatelj@os-ivantavcar.si

Pomočnica – pomocnik@os-ivantavcar.si

Tajništvo – tajnistvo@os-ivantavcar.si

Računovodstvo – racunovodstvo@os-ivantavcar.si

Pedagoginja – pedagoginja@os-ivantavcar.si

Socialna pedagoginja – socialnadelavka@os-ivantavcar.si

Knjižnica – knjiznica@os-ivantavcar.si

Podružnic Sovodenj – podruznica.sovodenj@os-ivantavcar.si

Podružnica Lučine – podruznica.lucine@os-ivantavcar.si

Vrtec – vrteczala@vrteczala.si

Enota vrtca – Lučine – enotalucine@vrteczala.si

Enota vrtca –  Dobrava – enotadobrava@vrteczala.si

Enota vrtca –  Sovodenj – enotasovodenj@vrteczala.si

Agata Bradeško – agata.bradesko@os-ivantavcar.si

Alenka Gartner Luznar – alenka.gartner-luznar@os-ivantavcar.si

Alenka Jesenko – alenka.jesenko@os-ivantavcar.si

Ana Marija Dolenc – ana-marija.dolenc@os-ivantavcar.si

Andreja Jesenovec – andreja.jesenovec@os-ivantavcar.si

Andreja Uršič – andreja.ursic@os-ivantavcar.si

Anica Podobnik – anica.podobnik@os-ivantavcar.si

Anja Podobnik – anja.podobnik@os-ivantavcar.si

Barbara Kalan – barbara.kalan@os-ivantavcar.si

Barbara Tušek – barbara.tusek@os-ivantavcar.si

Barbara Radič – barbara.radic@os-ivantavcar.si

Barbara Tomšič – barbara.tomsic@os-ivantavcar.si

Bojana Mihalič Stržinar – bojana.mihalic.strzinar@os-ivantavcar.si

Branko Grošelj – branko.groselj@os-ivantavcar.si

Breda Gruden – breda.gruden@os-ivantavcar.si

Darja Krek – darja.krek@os-ivantavcar.si

Eva Trček – eva.trcek@os-ivantavcar.si

Helena Gorjan – helena.gorjan@os-ivantavcar.si

Igor Pečelin – igor.pecelin@os-ivantavcar.si

Irena Krmelj Krivec – irena.krmelj-krivec@os-ivantavcar.si

Jaka Trček – jaka.trcek@os-ivantavcar.si

Jana Rojc – jana.rojc@os-ivantavcar.si

Jana Oblak – jana.oblak@os-ivantavcar.si

Jelka Čadež – jelka.cadez@os-ivantavcar.si

Kati Mezeg – kati.mezeg@os-ivantavcar.si

Katja Cegnar – katja.cegnar@os-ivantavcar.si

Klara Logar – klara.logar@os-ivantavcar.si

Klavdija Oblak – klavdija.oblak@os-ivantavcar.si

Klavdija Pustavrh – klavdija.pustavrh@os-ivantavcar.si

Kristina Bogataj – kristina.bogataj@os-ivantavcar.si

Lucija Tomc – lucija.tomc@os-ivantavcar.si

Maja Vogrič – maja.vogric@os-ivantavcar.si

Marija Jurjevič – marija.jurjevic@os-ivantavcar.si

Marjeta Trček – marjeta.trcek@os-ivantavcar.si

Marta Kelner – marta.kelner@os-ivantavcar.si

Martina Jelovčan – martina.jelovcan@os-ivantavcar.si

Martin Oblak – martin.oblak@os-ivantavcar.si

Martin Štukelj – martin.stukelj@os-ivantavcar.si

Mateja Barbič – mateja.barbic@os-ivantavcar.si

Mihaela Oblak Vehar – mihaela.oblak-vehar@os-ivantavcar.si

Milena Kavčič – milena.kavcic@os-ivantavcar.si

Milka Burnik – milka.burnik@os-ivantavcar.si

Mirjam Šinkovec – mirjam.sinkovec@os-ivantavcar.si

Mojca Mezeg Drmota – mojca.mezeg.drmota@os-ivantavcar.si

Nada Oblak  – nada.oblak@os-ivantavcar.si

Nataša Čadež – natasa.cadez@os-ivantavcar.si

Neža Erznožnik – neza.erznoznik@os-ivantavcar.si

Nina Dolenc – rosina.dolenc@os-ivantavcar.si

Olga Boykovska – olga.boykovska@os-ivantavcar.si

Polona Mlinar Biček – polona.mlinar-bicek@os-ivantavcar.si

Polona Rešek – polona.resek@os-ivantavcar.si

Polona Žalec – polona.zalec@os-ivantavcar.si

Tjaša Bogataj – tjasa.bogataj@os-ivantavcar.si

Tjaša Končan – tjasa.koncan@os-ivantavcar.si

Tina Erznožnik – tina.erznoznik@os-ivantavcar.si

Tina Krek – tina.krek@os-ivantavcar.si

Tina Marovt – tina.marovt@os-ivantavcar.si

Taja Lampe – taja.lampe@os-ivantavcar.si

Urška Ramoveš – urska.ramoves@os-ivantavcar.si

Vesna Simičić Rupert – vesna.simicic.rupert@os-ivantavcar.si

Vesna Šinkovec – vesna.sinkovec@os-ivantavcar.si

(Skupno 2.311 obiskov, današnjih obiskov 6)