V šolskem letu 2012/13 se je naša šola vključila v projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (krajše Bralna pismenost), ki ga vodi Zavod RS za šolstvo.

V okviru projekta želimo dvigniti nivo bralne pismenosti pri vseh učencih od 1. do 9. razreda.

Kdo je bralno pismen? Kdor obvlada tehniko branja (do konca prvega triletja), razume prebrano (na vseh ravneh razumevanja) in je sposoben fleksibilnega branja ter glede na cilj in namen izbere pravi način in ustrezno strategijo branja.

Šolska projektna skupina je ob upoštevanju celotnega učiteljskega zbora določila dve prednostni nalogi:

1. dvig (notranje) motivacije za branje v 1. triadi,

2. branje z razumevanjem v 2. in 3. triadi.

Želimo si, da bi učenci radi in veliko brali, da bi razumeli prebrano in bi znali iz besedila izluščiti bistvene podatke.

V ta namen smo že jeseni povabili na šolo priznano strokovnjakinjo s področja branja in pisanja, dr. Sonjo Pečjakovo. Na kratko je predstavila razvoj in pomen branja ter pisanja, še večji poudarek pa je bil na delavnicah z učitelji, kjer je na konkretnih primerih predstavila različne bralne učne strategije.

Poleg različnih dejavnosti za dvig motivacije, ki jih učitelji v 1. triadi tudi sicer že vrsto let prakticirajo, smo enotno uvedli t.i. Bralne zvezke, ki potujejo od otroka do otroka skupaj z izbrano knjigo. Učenci knjigo preberejo (samostojno ali s starši) in pustijo v zvezku svoj »pečat« – narišejo, napišejo karkoli v zvezi s knjigo. K sodelovanju so povabljeni tudi starši.

Učenci 4. – 9. razreda pri pouku, največkrat skozi obravnavo nove učne snovi, spoznavajo enostavne in učinkovite bralne učne strategije.

Vodja šolskega projektnega tima: Jana Oblak

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)