LOGO O-Ivana-Tavarja1

OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS

Trata 40, Gorenja vas

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Mirje 19, Ljubljana

rdeci_kriz

 

Na pobudo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in v sodelovanju z RK Slovenija razpisujemo mednarodni likovni natečaj v TEDNU RDEČEGA KRIŽA, z naslovomNAJDI PROSTOVOLJCA V SEBI.

 

NAMEN NATEČAJA

Otroci naj bi se zavedali predvsem socialnih razlik, razvijali naj bi kulturo medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter iskali rešitve k boljšemu življenju. S kreativnimi likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in občutenim likovnim izražanjem želimo otroke vzpodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko otroci pomagajo v kakršni koli stiski v tem kriznem času.

 

LIKOVNA TEHNIKA, SODELUJOČI

Sodelujejo lahko vse osnovne šole z neomejenim številom del, v različnih tehnikah, na A3 formatu. Strokovna komisija bo za vsako triado izbrala določeno število likovnih del, ki bodo po kakovosti, domišljiji in izrazni moči najbolj izstopala. Prejeli bodo priznanja, prva tri dela pa zanimive nagrade.

 

OPREMLJENOST IZDELKOV

Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek, starost, razred avtorja
  • ime in priimek mentorja
  • naslov likovnega dela
  • točen naslov šole, telefon in elektronski naslov šole
  • kopija dovoljenja staršev o objavljanju otrokovega izdelka

 

Izdelke bomo pričeli zbirati v tednu Rdečega križa, ki je v maju, sprejemamo pa jih do 31. maja. Pošljite jih na naslov:

Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (likovni natečaj), Trata 40, 4224 Gorenja vas.

 

Likovna dela bo pregledala komisija, ki jo sestavljajo Silva Karim, Marjeta Kepec in Jana Rojc. Del ne vračamo. Komisija bo poslala vsem nagrajenim obvestila, priznanja in nagrade v mesecu juniju.

 

Nagrade in priznanja podeljuje Rdeči križ Slovenije. Nagrajena dela bodo shranjena v arhivu RK Slovenije. Nagrajena likovna dela ima RK Slovenije pravico  objaviti, razstaviti ali uporabiti za propagandne namene, npr. brošure, plakate …

 

Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko pokličete vodjo natečaja Jano Rojc na tel. številko 031 250 723 ali 04 50 70 107.

 

Vse ustvarjalce in mentorje vabimo, da si zaključek akcije ogledate na internetni strani RK Slovenije.

 

Lep pozdrav in veliko ustvarjalnega uspeha.                  

 

    Janez Pezelj, generalni sekretar RK Slovenije

    Jana Rojc, koordinatorka natečaja

 

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)