NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. razred

angleščina – N1A (Marta Kelner)

4. 5. in 6. razred

šport – NŠP (učitelji športa)

tehnika – NTE (Anica Podobnik)

računalništvo – NRA (Bojana Mihalič Stržinar)

nemščina – N2N (Martin Oblak)

umetnost – NUM (Jana Rojc)

9. razred matična šola

francoščina – N2F (Andreja Uršič)

PŠ Lučine

1. razred
angleščina – N1A (Mojca Jesenko)

4. in 5. razred
šport – NŠP (Tjaša Končan)

PŠ Sovodenj

1. razred
angleščina – N1A (Jelka Čadež)

4. in 5. razred
nemščina – N2N (Martin Oblak)

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

7. razred

Likovno snovanje: LS 1 – Branko Prelog

Nemščina:  NI 1 – Martin Oblak

Francoščina: FI1 – Andreja Uršič

Sodobna priprava hrane: SPH – Agata Bradeško

Urejanje besedil:  UBE – Mojca Mezeg Drmota

Šport za sprostitev:  ŠSP – športni pedagogi

Obdelava gradiv – les:  OGL – Anica Podobnik

Sonce, Luna in Zemlja: SLZ – Irena Krmelj Krivec

Kritično mišljenje: FIK – Nina Dolenc

8. razred

Likovno snovanje:  LS 2 – Branko Prelog

Nemščina:   NI 2 – Martin Oblak

Francoščina: FI2 – Andreja Uršič

Načini prehranjevanja:  NPH – Agata Bradeško

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: VPNDN – Martin Oblak

Multimedija:  MME – Mojca Mezeg Drmota

Šport za zdravje: ŠZZ – športni pedagogi

Obdelava gradiv- umetne mase: OGU – Anica Podobnik

9. razred 

Likovno snovanje:  LS 3 – Branko Prelog

Nemščina:  NI 3 – Martin Oblak

Starinski in družabni plesi:  SDP – Oblak Vehar Mihaela

Računalniška omrežja:  ROM – Mojca Mezeg Drmota

Izbirni šport košarka: IŠPK – Jaka Trček

Izbirni šport nogomet: IŠPN – Igor Pečelin

Izbrani šport odbojka:  IŠPO – Mihaela Oblak Vehar

Obdelava gradiv – kovine: OGK – Anica Podobnik

Retorika: RET – Nina Dolenc

(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)